Samling af læsestof

Cirkulær Økonomi Virksomhedsundersøgelse (2017)

En virksomhedsundersøgelse af Miljøstyrelsen viser en generel positiv holdning til Cirkulær Økonomi blandt de 610 undersøgte små og mellemstore danske virksomheder.

Towards the Circular Economy vol.1 (2012)

En rapport af Ellen MacArthur Foundation og McKinsey & Co som detaljerer de signifikante fordele ved Cirkulær Økonomi på tværs af EU ved brug af cases og økonomiske analyser.

Potential for Denmark as a Circular Economy (2015)

En særanalyse af Ellen MacArthur Foundation med støtte fra McKinsey & Co og NERA Consulting Group om potentiale ved en udrulning af Cirkulær Økonomi på tværs af industrier i Danmark.

Advisory Board's Anbefalinger til regeringen (2017)

En samling af 27 anbefalinger fra det danske Advisory Board for Cirkulær Økonomi om hvordan Danmark kan ledes igennem en omstilling fra lineær til cirkulær økonomi.

A Guide to 100 Sustainable Solutions (2016)

En rapport af tænketanken Sustainia som viser 100 cases for bæredygtige projekter fra hele verden. Hver år identificeres nye projekter og i dag er der samlet +4.500 løsninger.

Taking the European Chemical Industry (2017)

En studiebaseret rapport af Accenture Consulting som fremviser resultater hvor man har undersøgt muligheder for Cirkulær Økonomi inden for kemisektoren og Europa generelt.

Green growth in Nordic region - 50 ways to make it happen (2016)

En rapport af Nordregio der undersøger grøn vækst via 50 cases fra en række kontekster, fx by- og landdistrikter, og målrettet operationeller og politiske beslutningstagere.

 

Circular Procurement - Best Practice Report (2017)

En best-practice rapport af SPP Regions (Sustainable Public Procurement Regions) Project Consortium om cirkulære indkøb.

CEO Guide to the Circular Economy (2017)

En guide udviklet af Accenture og underskrevet af 14 virksomhedsledere, som henviser til disruptive teknologier og forretningsmodeller,  klar til anvendelse af virksomheder.

Benchmark Circular Business Practices 2015 (2015)

En benchmarkrapport af Dutch Association of Investors for Sustainable Development med resultater fra 52 hollandske virksomheder i realiseringen af cirkulære værdikæder.

Circular by design - Products in the circular economy (2017)

En rapport af European Environment Agency som undersøger Cirkulær Økonomi fra en produkt- perspektiv inklusiv indikatorer og vurderingsværktøjer, som kan hjælpe med at udfylde data og samle viden.

Unlocking More Value with fewer resources (2016)

En praktisk guide af wbcsd med formål at hjælpe virksomheder med at komme i gang med omstilling hen imod Cirkulær Økonomi og dermed skabe værdi med færre ressourcer.

The Nordic Market for Circular Economy (2017)

En rapport af Sustainable Brands der mapper de nordiske markeders modenhed baseret på en undersøgelse af forbrugeres/ beslutningstageres syn på Cirkulær Økonomi

Casesamling om virksomheders arbejde med grøn forretningsudvikling (2015)

En rapport af Grøn Omstillingsfond der beskriver industrieksempler på grøn omstilling med fokus på deres udfordringer, problemløsning og forretningsmodel.

Praktisk læring fra virksomheder (2015)

En rapport af Grøn Omstillingsfond der opsamler læring om hvordan virksomheder operationaliserer grøn omstilling igennem virksomhedspersona.

Nordic Bioeconomy - 25 cases for Sustainable Change (2017)

Et katalog af Nordisk Ministerråd, Nordic Bioeconomy Panel og den danske tænketank Sustainia som giver 25 nordiske cases på den nye nordiske bioøkonomi.

Moving towards a Circular Economy (2015)

En samling af 18 cases og anbefalinger fx om politisk beslutningstagen, fra en workshop igangsat af Nordic Waste Prevention Group under Nordic Council of Ministers.

Best Practice Examples of Circular Business Models (2016)

En rapport af Miljøstyrelsen og en del af ‘Closing Material Loops’ drevet af Aalborg Universitet som undersøger metoder anvendt under udvikling af cirkulære forretningsmodeller.

Circular Economy and Benefits for Society (2015)

En rapport af Club of Rome som giver forskningsbaserede nye argumenter for et hurtigt skifte til Cirkulær Økonomi. Udgivet ved Europa-Parlamentet forud for 2015 FN’s COP 21 i Paris.

Think Denmark, White Paper for Green Transition (2017)

En publikation af State of Green undersøger Cirkulær Økonomi fra forskellige vinkler; nye forretningsmodeller, produktdesign, genanvendelse, partnerskaber, støttet af industrieksempler.