Platforme med værktøjer

Tag et kig på forskellige udbydere af platforme, som giver adgang til værktøjer. Du skal være velkommen til at give os et hint om andre mulige platforme, som er relevante at dele med produktionsvirksomheder og andre interessenter, som driver den cirkulære agenda.

Circulators er et projekt finansieret af EIT Raw Materials med formål at rådgive iværksættere i at tage strategiske beslutninger i forhold til bæredygtighed ud fra virksomhedens forretningsmodel og ved at skabe overblik over de mest relevante forretningsmodeller for industrien for råmaterialer.

Circular Design Guide er resultatet af et samarbejde mellem Ellen MacArthur Foundation og IDEO og tilbyder en vifte af værktøjer, som kan støtte dig igennem en designprocess fra tidlig ideation, udvikling og beslutningstagen.

 

MarketplaceHUB er en platform til at facilitere udveksling af sekundære materialer mellem virksomheder via et globalt kort med overblik over eksisterende markedspladser og industrielle synerginetværk såvel som casestudier af de mest succesfulde.

ResCoM (Resource Conservative Manufacturing) projektet er co-finansieret af Europakommissionen og udført af konsortiet af 12 organisationer og tilbyder en værktøjer til at hjælpe produktionsvirksomheder at indsamle, genfremstille og genanvende produkter.

Circular IQ er en platform for virksomheder til at måle cirkulær performance af produkter, forretning, og værdikæden ved at invitere hele værdikæden til at bidrage til performance analyse ved indsamling af data.

Cirkulær Virksomhed er Miljøstyrelsens site og tilbyder simple screeningsredskaber som dækker over produktdesign, leverandørkæde, forretningsmodel og markedsføring til at hjælpe virksomheder i gang med omstillingen mod Cirkulær Økonomi.

Closing the Loop by Design er resultatet af en graduering ved R&D Competence Centre Apeldoorn og giver guidelines til at understøtte fire designperspektiver – arkitektur, komponent, samlinger og materiale – og kan hjælpe med at designe produkter med multiple liv.

CircularEconomy Toolkit udviklet af Cambridge UK er et værktøj, som understøtter alle cirkulære stadier fx Brug, Vedligehold & Reparation, Genbrug & Distribution, og du kan vælge et scope fx producent, distributør, detailhandel, blandt andre, og vejledning til at benytte dem i workshops.