Uncategorized

Virksomhedsundersøgelse af 610 danske virksomheder

Ny undersøgelse netop udkommet fra Miljøstyrelsen foretaget af Epinion i juni 2017 viser, at landets små og mellemstore virksomheder er positivt indstillet i forhold til Cirkulær Økonomi. Ialt er blevet interviewet 610 små og mellemstore virksomheder på tværs af en række sektorer. Den fremhæver positive tendenser i form af at hele 88 % af virksomhederne har en positiv holdning til Cirkulær Økonomi, og 53 % mener, at der ligger et forretningsmæssigt potentiale i Cirkulær Økonomi. Samtidig fremhæves en række barrierer, så som manglende viden om Cirkulær Økonomi samt behovet for rådgivning, hvilket er to områder, som MATChE netop kan bidrage med at få løst i form af vores netop lancerede Univers af Viden samt den kommende Parathedsvurdering og Acceleratorprogram for Cirkulær Økonomi.

Læs hele rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside!