Artikler

Læs nyhed om MATChE på Dansk Industri

Hvor parat er jeres virksomhed i forhold til adskillelse, reparation eller genfremstilling af produkter? Har jeres virksomhed arbejdet med deleplatforme, Produkt/Service-Systemer eller identificeret nye indtjeningskilder relateret til Cirkulær Økonomi? Og hvor parate er andre virksomheder inden for samme sektor? Med vores nye Parathedsværktøj kan jeres virksomhed opnå en fælles intern forståelse for jeres strategiske muligheder, få anbefalinger til at komme i gang ud fra netop jeres Parathedsprofil og få adgang til databaseret benchmark for den danske fremstillingsbranche. 

Læs mere ved Dansk Industri’s nyhedsside.