Organisation

Den første my.matche.dk data er ude nu

På MATChE.dk vil der komme i alt 8 infographics baseret på hver sin CØ dimension. Dataen er baseret på anonyme produktionsvirksomheder på my.matche.dk. Den første dimension er organisation, som måler paratheden af det organisatoriske fundament og måler virksomhedens interne forretningsmæssige evner til at implementere nye CØ koncepter.