Produktion og værdikæde

Hvor parate er danske virksomheder til nye relationer i værdikæden?

Den fjerde CØ dimension er Produktion & Værdikæde, som måler virksomhedernes evne til at skabe nye relationer og partnerskaber i værdikæden med henblik på at maksimere værdiskabelse ud fra begrænsede ressourcer.  Dette indebærer både opstrøms-aktører så som leverandører af genanvendelsesmaterialer og nedstrøms-aktører så som genvindingsvirksomheder. Stærke relationer og partnerskaber på tværs af kæden kan bidrage til et vidensløft om produkter og services, skabe nye innovationer og potentielt føre til en industriel symbiose, der kan maksimere både profit og materialeudnyttelse.