Annonceringer

Kickstart jeres omstilling med MATChE’s Acceleratorprogram

MATChE teamet tilbyder nu danske produktionsvirksomheder en unik mulighed ved at deltage i vores Acceleratorprogram. Formålet med programmet er at udvikle typer af omstillingsruter til Cirkulær Økonomi (CØ) og at demonstrere omstillingen ud fra pilotprojekter med 10-15 virksomheder.

Første fase i Acceleratorprogrammet fokuserer at kende virksomhedens CØ parathed via vores digitale parathedsvurdering, som screener på tværs af 8 dimensioner for parathed. Ud fra parathedsprofilen vil de strategiske målsætninger og muligheder blive udforsket og prioriteret. Dernæst vil vi støtte virksomheden i at udvælge relevante initiativer på baggrund af projektets scope. Projektet vil undervejs blive understøttet af tilpassede CØ metoder samt give støtte til at styrke virksomhedens indsats med fokus på intern forankring samt samarbejds -og finansieringsmuligheder.

Læs mere om MATChE krav til deltagelse på www.matche.dk/acceleratorprogram/ eller skriv til info@matche.dk for at høre mere eller tilmelde din virksomhed.