Velkommen til Accelerator Programmet

Programmet er målrettet danske produktionsvirksomheder. Formålet er at udvikle typer af omstillingsruter og demonstrere omstillingen ud fra pilotprojekter med 10-15 virksomheder.

Programmerne, som du kan søge om at blive en del af, er under udvikling. Vi kommer til at søge virksomheder med stor motivation til at gå fra en lineær til en cirkulær model og med interesse for at bidrage til at dele viden bredt. Dit niveau for parathed er mindre vigtigt, men derimod vil dit mønster, som fremkommer af parathedsvurderingen, blive brugt som  udgangspunkt for et skræddersyet program med fokus på dine behov.

Ser du et potentiale og fit med din virksomhed, så kontakt os gerne på info@matche.dk.

Download guiden til 2018 Acceleratorprogrammet her.

KRITERIER FOR FIT

  • Stor motivation og dedikation?
  • Oprettet profil for Parathedsvurderingen?
  • Dansk fremstillingsvirksomhed (S/M/L)?
  • Søger rådgivning til at komme i gang?
  • Parat til at allokere ressourcer (tid/medarbejdere)?
  • Interesseret i matchmaking med virksomheder?
  • Positivt indstillet i forhold til at bidrage til forskning?
  • Klar til at scope og drive et 6 måneders pilot i løbet af 2018?

Tilslut dig nu

Send en email til info@matche.dk og redegør kort for din interesse for Accelerator Programmet I Cirkulær Økonomi. Indled dialogen i dag og din virksomhed kan blive en af de 15 udvalgte piloter.

Sign-up for a Customized Accelerator Programme

FORMÅL

Accelerer 10-15 danske fremstillingsvirksomheder i omstillingen til Cirkulær Økonomi med ekspert support til at booste din rejse.

MÅLGRUPPE

Små, mellemstore og store fremstillingsvirksomheder på tværs af industrisektorer med base i Danmark. Vi søger repræsentanter for forskellige mønstre for parathed og med stor motivation og iver for at gøre forandring.

FORSKNING

Vi vil opnå indsigt i typer af omstillingsruter og hvordan mønstre for parathed og forskellige faktorer så som type, sektor og størrelse vil have en effekt på successen af den implementerede omstillingsrute.

PROGRAM

MATChE vil føre dig igennem en ambitiøs og skræddersyet rejse baseret på dit nuværende parathedsniveau, strategiske drivkræfter og ambitioner og hjælpe dig til at udvælge værktøjer og bygge succesfulde roadmaps.

SKALA FOR PARATHED

Vi måler på parathed på en skala fra – ikke at være parat til parat – muligvis oplagt, ja, men det er vigtigt at få en fælles forståelse for betydningen, så her følger en uddybning af skalaen inklusiv forklaringer. For at være en del af Accelerator Programmet må du befinde dig et sted på denne skala, og så vil vi hjælpe dig med at øge din parathed.

1. Forstå potentialet

Lav parathed

2. Planlæg pilot

Lav parathed

3. Udfør pilot initiativ

Medium parathed

4. Planlæg skalering

Høj parathed

5. Skaler initiativ

Parat