Hvor parate er danske virksomheder til nye relationer i værdikæden?

Posted Posted in Produktion og værdikæde

Den fjerde CØ dimension er Produktion & Værdikæde, som måler virksomhedernes evne til at skabe nye relationer og partnerskaber i værdikæden med henblik på at maksimere værdiskabelse ud fra begrænsede ressourcer.  Dette indebærer både opstrøms-aktører så som leverandører af genanvendelsesmaterialer og nedstrøms-aktører så som genvindingsvirksomheder. Stærke relationer og partnerskaber på tværs af kæden kan bidrage til et […]