Velkommen til MATChE-making i Værdikæden

MATChE-making i Værdikæden er en hub for interessenter i værdikæden. Vi ønsker at skabe Cirkel Klynger, som er mindre communities, hvor udfordringer, best-practices og ideer kan blomstre mellem mennesker, og vi håber at kunne fremme en stemning af positiv tænkning og kreativitet som er nødvendig for at finde fælles løsninger til en effektiv omstilling fra en lineær til en cirkulær model.

Fokus for disse communities vil blive centreret omkring problemstillinger og muligheder, som mindre grupper af industrisektorer har tilfælles. I øjeblikket afdækker vi, hvor interessen og energien er for sammensætning af Cirkel Klynger, og ud fra feedback etableres grupper og der planlægges aktiviteter fordelt over året.

Aktiviteter kan dække over virksomhedsbesøg, inspirerende oplægsholdere, ekspertoplæg (fx relateret til materialevidenskab, policies, design thinking, cirkulære strategier) eller gruppeøvelser og diskussioner.

Venligst send en interessetilkendegivelse til info@matche.dk hvor du forklarer hvem du er, din motivation, hvilken virksomhed du repræsenterer og dine ønsker for et Cirkulært Klynge fokus.

Cirkulær Klynge 1

Engager med virksomheder fra fødevare-, tekstil- og papirsektorer og diskuter hvordan Cirkulær Økonomi kan integreres i både den tekniske og biologiske cirkel.

Fødevarer

Producent af fødevarer som kød, fisk, frugt, grøntsager, olier, korn, stivelse, bagværk og mejeriprodukter, forarbejdning af restprodukter til dyrefoder samt drikkevarer.

Tekstil

Textile

Producent af tekstil som beklædningsgenstande, pelsartikler, trikotage (strik), læder, bagage, tæpper og fodtøj.

Papir

Producent af træ- og korkprodukter, parketgulve, træemballage, papirmasse, pap, husholdningsartikler/ hygiejneartikler, trykmedier.

Cirkulær Klynge 2

Engager dig med virksomheder fra pharma-, kemi- og plastiksektorer og lær hvordan man kan skabe merværdi for dine kunder og interessenter via Cirkulær Økonomi.

Pharma

Producent af lægemidler så som farmaceutiske råvare, aktive medicinske stoffer og forarbejdning af blod, samt farmaceutiske præparater herunder plantemedicin og forbindinger.

Kemi

Producent af kemikalier som råolie, gødning, primær plast/ gummi, maling, lak, belægning, blæk, sæbe, vaskemidler og mineraler.

Plastik

Textile

Producent af plastprodukter som gummi dæk og rør samt plastplader, plader, rør og profiler og pakningsartikler.

Cirkulær Klynge 3

Engager med virksomheder fra transport-, maskin-, metal-, og elektroniksektoren og find muligheder for maksimal værdiskabelse ved at livsforlænge ”tekniske materialer”, komponenter og produkter (fx via digitale teknologier).

Transport

Transport

Producent af maskiner såsom motorkøretøjer, trailere, herunder reservedele, skibe, både, fly, motorcykler, cykler og busser.

Maskiner

Machinery

Producent af maskiner som fungerer uafhængigt på materialer enten mekanisk eller termisk eller udfører behandling af materialer, herunder mekaniske dele som frembringer og anvender kraft, samt fast, mobile og håndholdte maskiner.

Metal

Producent af raffinerede jern-/ ikke-jernholdige metaller og rene metalprodukter som rør,  profiler, tanke, beholdere, radiatorer, generatorer, belægning, værktøj, hardware, ledninger og forbrugsvarer.

Elektronik

Electronic

Producent af elektroniske produkter som printplader, computere, måleinstrumenter, elektromedicinske, optisk udstyr, motorer, generatorer, batterier, ledninger og belysningsenheder.

Cirkulær Klynge 4

Engager med virksomheder fra møbel- og byggesektoren og undersøg hvordan man skaber cirkulære rum og øget trivsel og livskvalitet.

Møbler

Producent af møbler som kontor- og butiksmøbler, køkkenmøbler, madrasser, havemøbler og indbefatter på møbelfabrikker og snedkermøbler inklusiv maling og polstring.

Bygninger

Buildings

Generel og specialiseret bygge- og anlægsvirksomheder for beboelige/ikke beboelige byggeprojekter inklusiv nybyg, reparation, restaurering og vedligeholde, samt opførsel af montagebyggeri samt midlertidigt byggeri.