Regeringen har lanceret strategi for Cirkulær Økonomi

Posted Posted in Annonceringer

Regeringen har lanceret sin Strategi for Cirkulær Økonomi, hvor der med 116 mio. kroner skal sættes skub i den cirkulære økonomi i Danmark. Regeringen ligger vægt på, at det er muligt at opnå en øget konkurrenceevne, økonomisk vækst og en betydeligt bedre bæredygtig forvaltning af vores naturressourcer samtidigt. Strategien følger op på anbefalingerne fra Advisory […]

Kickstart jeres omstilling med MATChE’s Acceleratorprogram

Posted Posted in Annonceringer

MATChE teamet tilbyder nu danske produktionsvirksomheder en unik mulighed ved at deltage i vores Acceleratorprogram. Formålet med programmet er at udvikle typer af omstillingsruter til Cirkulær Økonomi (CØ) og at demonstrere omstillingen ud fra pilotprojekter med 10-15 virksomheder. Første fase i Acceleratorprogrammet fokuserer at kende virksomhedens CØ parathed via vores digitale parathedsvurdering, som screener på […]

Bliv klogere på de 8 dimensioner

Posted Posted in Annonceringer

MATChE teamet har udarbejdet en rapport, som er den første ud af 3 leverancer. Denne rapport vil bidrage til viden om omstillingsparathed til Cirkulær Økonomi, hvor de 8 parathedsdimensioner præsenteres. De 8 parathedsdimensioner er selve fundamentet for selvvurderingen af producenters parathed. Parathedsdimensionerne kan skabe en fælles forståelse, et klart sprog og en referenceramme for, hvad […]

Succesfuld omstilling afhænger af reguleringer & markedet

Posted Posted in Uncategorized

Sidst men ikke mindst er den ottende MATChE dimension Reguleringer & marked. I omstillingen til en Cirkulær Økonomi er det afgørende, at virksomheden forstår de eksterne rammers potentialer og begrænsninger. Det er blandt andet relevant at forstå markedets parathed til at optage nye forretningsmodeller, modtage genbrugte produkter og samarbejde omkring udvikling af nye systemer. Virksomhedens […]

Styrk forretning ved Support, brug & vedligehold

Posted Posted in Brug, support & vedligeholdelse

En grundsten i Cirkulær Økonomi er at forlænge værdiskabelse af tilgængelige løsninger, som kan opnås ved forbedringer indenfor vedligehold, support & reparationsydelser. Derfor er den syvende Parathedsdimension på my.matche.dk Brug, support & vedligehold. Support under brugsfasen kan maksimere værdiskabelse gennem brugsfasen f.eks. ved at levere reservedele eller at informere om optimalt forbrug af produktet. Reparation […]

Tilbagetagning & strategier for endt produktliv

Posted Posted in Tilbagetagning & strategier for endt produktliv

Den sjette MATChE dimension er Tilbagetagning & strategier for endt produktliv. Dimensionen måler virksomheders evne til at maksimere produkters værdi efter deres bortskaffelse. Maksimering af værdien for produkter ved endt produktliv opnås ofte med tilbagetagningsordninger så som returlogiske systemer, der er afgørende for, at produkterne kommer retur til producenten. Her kan producenten adskille og genfremstille […]

Teknologi & Data har potentiale i en cirkulær kontekst

Posted Posted in Teknologi & Data

MATChE’s femte dimension er Teknologi & Data, som også er et lovende redskab til at få indgående kendskab til produktet under brugsfasen og forlænge dets levetid. En bedre forståelse for brugsfasen kan give anledning til forbedringer indenfor service, vedligeholdelse, reparation eller renovering. Internet of Things (IoT) muliggør at følge produktet og kende produktets placering og […]

Hvor parate er danske virksomheder til nye relationer i værdikæden?

Posted Posted in Produktion og værdikæde

Den fjerde CØ dimension er Produktion & Værdikæde, som måler virksomhedernes evne til at skabe nye relationer og partnerskaber i værdikæden med henblik på at maksimere værdiskabelse ud fra begrænsede ressourcer.  Dette indebærer både opstrøms-aktører så som leverandører af genanvendelsesmaterialer og nedstrøms-aktører så som genvindingsvirksomheder. Stærke relationer og partnerskaber på tværs af kæden kan bidrage til et […]

Læs om MATChEs potentiale på dtu.dk

Posted Posted in Artikler

Man kan nu læse om MATChE på dtu.dk. Professor og projektleder Tim McAloone siger om projektet: “”Målet er at få mindst 100 virksomheder til at bruge værktøjet systematisk, og vi er allerede godt på vej. Jo flere virksomheder, des mere nuancerede benchmarkingdata kan vi levere retur. Der ligger et enormt potentiale i at få adgang […]

Parathedsdata for Produkt -& serviceinnovation ude nu

Posted Posted in Produkt -& serviceinnovation

Udviklingen af produkter og serviceydelser er en essentiel del af omstillingen mod en Cirkulær Økonomi. Dimensionen Produkt -& serviceinnovation fortæller virksomheder, hvor parat de er til at omstille deres produkter og serviceydelser mod en Cirkulær Økonomi. Besøg my.matche.dk for at blive klogere på, hvor parat din virksomhed er til udvikling af produkt -& servicesystemer, design […]