Om MATChE

MATChE er et program drevet af Danmarks Tekniske Universitet med formål at støtte dansk industri i at øge konkurrenceevnen, vækste og at skabe nye arbejdspladser. Projektet har til hensigt at demonstrere en effektiv omstilling til Cirkulær Økonomi (CØ) ud fra en vurdering af nuværende parathed og strategiske drivere.

En effektiv omstilling af danske industrivirksomheder mod Cirkulær Økonomi vil forventeligt opnå en langsigtet og bæredygtig avancering af dansk økonomi og samfund med henblik på at maksimere værdi og øge ressourceproduktivitet.

Den primære målgruppe for MATChE-projektet er danske produktionsvirksomheder inklusiv de øvre og nedre led i værdikæderne, og på tværs af forskellige sektorer. Industrivirksomheder indbefatter betydelige spiller i dansk industri, både store organisationer og Små og Mellemstore Entrepriser (SME’er).

Ved at tage en tværsektoriel tilgang sikres eksponentiel vidensopbygning samt udveksling af erfaringer blandt virksomhederne. Dette vil medføre øget innovation og forretningspotentiale.

 

 

Partnere

DTU er projektkoordinator og primær udførende af de forestående aktiviteter. Dansk Industri fokuserer på at involvere danske producenter i projektet, CHORA Connection bidrager med netværks- og formidlingsaktiviteter og Miljøstyrelsen støtter op om dialog med europæiske og danske politiske organer med henblik på at sikre en lovgivning, som effektivt støtter virksomheder i at arbejde med Cirkulær Økonomi således at projektet vil få langsigtet indflydelse på det danske samfund. Partnerne indgår undervejs i projektforløbet i forbindelse med co-creation og sparring i forbindelse med aktiviteter for udvikling, test og implementering af CØ parathed og omstillingsruter.

Teamet