Produkt -& serviceinnovationProduktion og værdikæde

Aage Vestergaard Larsen – indsamler og genanvender plast

Aage Vestergaard Larsen genvinder indsamlet plastspild fra industrien og sælger det tilbage som et alternativ til jomfruelig plast

Aage Vestergaard Larsen (AVL) blev etableret i 1972, og er i dag nordens største virksomhed inden for genanvendelse og regenerering af termoplast. Konventionelt plast stammer fra råolie, der er kostbar og ikke-fornybart. I Danmark afbrændes 221.000 tons plast årligt og 130.000 tons plastaffald eksporteres ud af landet. Der er store muligheder for at øge genanvendelsesgraden af plast. Udfordringen med at forædle plastaffald er at genanvendelsen ikke er tænkt ind i designfasen af nye produkter, således at der ofte er blandede plasttyper med forskellig kemisk struktur, der kræver forskellige genvindingsmetoder. AVL har kompetencer og kapacitet til at genvinde alle plasttyper, som opkøbes som affald fra typisk den plastforarbejdende industri, detailhandlen, miljøvirksomheder, genbrugspladser, forsyningsvirksomheder m.fl. og oparbejdes til ny genanvendelig plastråvare. Omkring 97% af den modtagne plast afsættes i form af plastgranulat, kværn og pulver til den plastproducerende industri som et kvalitetsalternativ til en jomfruelig råvare, og herved spares et udslip på ca. 2,4 kg CO2 for hvert kilo genanvendt plast, der benyttes. AVL arbejder målrettet med udbrede sin viden og erfaring inden for plast og stiller også produktionsfaciliteter til rådighed for virksomheder, som ønsker at få deres eget plastspild forarbejdet, så materialet igen kan indgå i virksomhedens egen produktion. Indsamlingen af brugt plast foregår i hele Danmark med containere tæt på virksomheder, som ønsker at indsamle og aflevere deres produktionsspild. AVL betaler for den indsamlede plast, og jo bedre plasten er blevet sorteret, jo højere vil prisen være, hvorfor AVL har særlig interesse i at arbejdes tæt sammen med hele værdikæden for at sikre den bedst mulige håndtering og sortering af plasten. I dag er mere end 50 medarbejdere ansat, og det bliver spændende at følge, hvordan denne forretning vil tilpasse sig et muligt voksende marked med større fokus på virksomheders restprodukter.

Læse mere om Aage Vestergaard Larsen på deres hjemmeside, LinkedIn og Facebook.