GodkendtPolicy and MarketProduct and Service InnovationProdukt -& serviceinnovationReguleringer og MarkedTake-back and End-of-LifeTilbagetagning & strategier for endt produktliv

BioTrans Nordic – fra madaffald til biogas

BioTrans Nordic’s komplette løsning til genanvendelse af madaffald sikrer et lavere CO2-forbrug og en højere værdi af genanvendelsen i form af biogas frem for konvertering til energi ved et kraftvarmeværk.

Den danske producent, BioTrans Nordic, tilbyder virksomheder, restaurationer, hoteller, og institutioner et system for indsamling og opbevaring af organisk madaffald samt automatisk afhentning og genanvendelse af madaffald til biogas. Virksomheden har etablerede partnerskaber til biogasanlæg, som sørger for at madaffaldet konverteres til energivenlig biogas frem for at blive forbrændt ved et kuldrevet kraftvarmeværk, som kræver 8 gange større CO2 forbrug. Restprodukter i forbindelse med bioforgasningsprocessen anvendes til økologisk gødning, så intet går til spilde. Ydermere kan transport relateret til håndtering af madaffald reduceres, idet der leveres store tanke til opbevaring over længere tid, og først når tanken er fyldt hentes tanken per automatik. Udover miljømæssige gevinster, sikrer løsningen forbedrede arbejdsrutiner of mindre belastninger af personalet, samtidigt med at investeringen i et BioTrans System betaler sig tilbage inden for systemets levetid og er billigere i drift end de gængse madaffaldsløsninger. BioTrans Nordic har siden 2016 formået at sælge og implementere deres komplette system til en lang række store kunder i Danmark, Sverige og Norge og fortsætter deres ekspansion i flere europæiske lande.