OrganisationProdukt -& serviceinnovationProduktion og værdikædeReguleringer og MarkedTilbagetagning & strategier for endt produktliv

EcoXpac – design af bionedbrydelig fiberflaske

EcoXpac har udviklet en teknologi til at massefremstille bionedbrydelige fiberflasker til erstatning af plastflasker.

EcoXpac er en dansk SME, som har udviklet en impulstørringsteknologi til massefremstilling af bionedbrydelige lukkede emballager. Traditionel fremstilling af papir – både papirark og trykstøbte emner – bliver til ved at opløse papirfibre til en vandig pulp indeholdende fra 0,1 -2% fast masse, indsamle fibrene og mekanisk presse vand ud af pulpen, så den bliver så tør som mulig. Dog vil der altid være en 40% vandigt masse tilbage, som skal tørres i en meget energikrævende proces, svarende til 90% af det totale energiforbrug. EcoXpac har udviklet en impulstørringsteknik, som har som mål at reducere energiforbruget med 50% og er anvendeligt til massefremstilling. Den er ved at blive demonstreret med de første produkter, som endnu ikke er kommercialiseret. I 2015 blev der indgået et partnerskab med Carlsberg om at lancere den første øl-emballage under navnet ‘Green Fiber Bottle’ af et bionedbrydeligt fibermateriale. Denne form for emballage sætter høje krav til materialets egenskaber så som styrke, så det kan holde til trykket fra kulsyren og leve op til høje kvalitetskrav i forbindelse med masseproduktion. Danmarks Tekniske Universitet er med som partner i udviklingen af produktet og produktionsprocesserne og vil bidrage med forskningsperspektivet på fremtidens bæredygtige emballage. Med en succesfuld ny fiberflaske, som principielt kan komposteres, vil systemet for emballagehåndtering potentielt gennemgå en revolution, som vil ændre det etablere retursystem for glasgenanvendelse.