Produkt -& serviceinnovationProduktion og værdikædeTeknologi & DataTilbagetagning & strategier for endt produktliv

Pack and Sea – kasseudlejning til fiskeriindustrien

Pack and Sea udlejer kasser til håndtering af fisk over hele værdikæden

Pack and Sea er en dansk SME stiftet i 2005 og udlejer kasser til håndtering af fisk i 10 danske fiskerihavne. Før Pack and Sea blev stiftet, havde hver havn sine egne fiskekasser, hvilket resulterede i mere end 25 forskellige slags kasser, hvilket skabte udfordringer med fakturering og administration hos de forskellige lejere. I dag er kasserne mærket med et RFID tag, der gør det muligt at tagge med fangstdato, fangststed, art men også at spore hver enkelt kasse realtid i et automatiseret system. Kasserne cirkulerer igennem hele værdikæden fra fiskefartøjet til fiskeaktioner til detailkæden, hvorefter de returneres til et indleveringssted, hvor kasserne rengøres og starter cyklussen påny. Systemet er baseret på genanvendelse, og kasserne er designet til en levetid på minimum 10 år. Robustheden er således vigtig for stabling af 15 kasser med 50 kg fisk i hver. Når kasserne går i stykker bliver plasten genanvendt til de plastpaller, som kasserne transporteres på, og en lille del går i produktionen af nye kasser. En ny kasse består af 20% genanvendt plast. Produkterne er designet til at reducerer plads ved stabling under transport med og uden fisk, således at der er plads i lastbilen til 2000 tomme kasser op i mod 800 tidligere. Med standardiserede RFID taggede kasser og en betalingsmodel baseret på et pantsystemt vedbliver kasserne med at være i omløb, og lagerbeholdningen reduceres til et minimum og samtidigt undgås eller optimeres unødvendig fragt mellem fiskerihavne.