Innovation af strategi & forretningsmodelOrganisationProduktion og værdikædeReguleringer og Marked

Springkilde Bio – termisk forgasning af hønsemøg til el, varme og gødningspiller

Springkilde Æg har skabt et ‘spin-out’ i form af selskabet Springkilde Bio, som har udviklet et ny anlæg til termisk forgasning som konverterer hønsemøg til el, varme og gødningspiller. 

Springkilde Æg er med 150.000 æg om dagen Danmarks største ægproducent, som startede et udviklingsprojekt i 2012, som har resulteret i, at de snart vil have et funktionsdygtigt demonstrationsanlæg til termisk forgasning tilknyttet produktionen. Udover mange æg, producerer hønsene også meget hønsemøg, som i dag typisk ikke blive udnyttet af ægproducenter. Springkilde Bio vil med deres nye anlæg udnytte 100% af hønsemøget, omkring 16 tons hver eneste dag, til at genereres til el og varme i en proces som har 30% højere energiudbytte i forhold til et biogasanlæg. Dertil kommer et restprodukt, biochar, som er lugtfrit og har et højt niveau af næringsstoffer, som kan presses til gødningspiller, hvilket kan sikre det cirkulære kredsløb. Ægproducenter har skabt en forretningsmodel, hvor de i stedet for at kassere hønsemøg, har kapacitet til at generere 1,5 million kilowatt på et år, hvilket svarer til strøm til 300 husstandsfamilier på et år, hvis alt går efter planen med deres nyetablerede bioselskab Springkilde Bio. I realiseringen af projektet har det været afgørende, at de fik tilskud til udvikling fra Grøn Omstillingsfond, samt indgik partnerskab med Maskinfabrikken Frich A/S, et dansk selskab, som stillede et anlæg til rådighed og indvilligede i at påtage sig risiko i forbindelse med udviklingen af anlægget. De næste skridt i omstillingen er at skabe forretningsmodellen omkring Springkilde Bio, skalere anlægget op og modne marked og reguleringer til at tage imod en ny energikilde.