Velkommen til et Univers af Viden

Parat til det første spadestik i Cirkulær Økonomi? MATChE’s Univers af viden er et hub, hvor du kan konsumere den nyeste og mest opdaterede viden til at understøtte rejsen hen imod Cirkulær Økonomi! Her kan du udforske terminologien, få inspiration fra best-practice, forstå cases fra industrien, og få adgang til en række af værktøjer. Vi har screenet en lang række digitale eksterne platforme, som tilbyder viden om Cirkulær Økonomi, og de bedste er blevet inkorporeret i vores site så du kun behøver en adgang for at holde dig opdateret.

Udforsk caseeksempler fra virksomheder, som på forskellig vis har implementeret Cirkulær Økonomi og lad dig inspirere.

Undersøg guidelines, publikationer og andre former for læsemateriale til at understøtte din forståelse og implementering af Cirkulær Økonomi.

Undersøg værktøjer for Cirkulær Økonomi, som er blevet testet og kan accelerere din omstilling hen imod Cirkulær Økonomi.

Inspiration og kilder til viden

MATChE henviser til centrale kilder for viden med henblik på at samle den mest relevante og opdaterede viden om Cirkulær Økonomi.

Udforsk de nedenstående forskellige områder.

Re-thinking Progress: The Circular Economy

Ellen MacArthur Foundation

The Circular Economy: from consumer to user

Ellen MacArthur Foundation

How to become a Green SME in a Circular Economy

EU Environment

Ellen MacArthur Foundation tilbyder et interaktivt kort med links til mange uddannelsesmæssige ressourcer og inkluderer video, lektionsplan, virksomhedscases, præsentationer, grafer og artikler – alt centreret om Cirkulær Økonomi.

European Parliamentary Research Service har udviklet en animeret infographic – en visuel og interaktiv guide – som opdateres løbende med henblik på at illustrere forskellen mellem en lineær og cirkulær model samt materialelagre og flows.

Het Groene Brein (The Green Brain) er en tænketank, som har kortlagt viden ved at konsolidere information fra forskellige kilder og trækker det mest essentielle frem om Cirkulær Økonomi, Naturkapital og Fødevarer & Bæredygtighed.

Division for Sustainable Development er ledende drivkraft og coordinator af implementeringen af international besluttede Verdensmål inklusiv de sytten Sustainable Development Goals (SDGs), som du kan blive fortrolig med her.

Cirkulær Virksomhed er et site udviklet af Miljøstyrelsen og tilbyder caseeksempler, værktøjer og overblik over fondsmuligheder til at støtte omstillingen henimod Cirkulær Økonomi for små og mellemstore virksomheder (opgraderet Green21 site).

WRAP (Waste and Resources Action Programme) er et hub i UK for Cirkulær Økonomi , der samarbejder med regeringer, virksomheder og fællesskaber om at levere løsninger til at øge ressourceeffektivitet for tekstil, fødevarer og elektronik.

wbcsd cluster for Circular Economy er et digital site hvor virksomheder kan få adgang til seneste nyheder og information, se eksempler på skalerbare løsninger og få rådgivning om værktøjer og metoder for bæredygtig måling og rapportering.

Circle Economy er en hollandsk social virksomhed, som tilbyder værktøjer og rådgivning, organiserer events, kommunikerer det cirkulære budskab, faciliterer partnerskaber og fællesskaber med henblik på at accelerere omstillingen til Cirkulær Økonomi.

National Cirkulær Økonomi HUB er et 2-årigt projekt initieret i 2016 af Styrelsen for Forskning og Uddannelse med henblik på at gøre Danmark til fremtidens epicenter for bæredygtighed via innovative tværfaglige tilgange, viden, teknologi og produktion.

Launch Nordic blev lanceret i 2014 og samler partnere som ønsker at engagere i innovation centreret omkring samarbejder og systemtækning. Hvert år bliver en bæredygtighedsudfordring annonceret og du kan indsende din løsning til problemet.

Fashion Positive er et initiativ lanceret i 2016 af non-profit Cradle to Cradle Products Innovation Institute med formål at samle designere og producenter og udvikle bæredygtige materialer med afledte positive effekter på miljø og mennesker.

Det Europæiske Videncenter for Ressourceeffektivitet (EREK) hjælper europæiske virksomheder med at spare omkostninger i form af energi, materialer og vand. Få adgang til værktøjer, information og forretningsmuligheder til at blive mere ressourceeffektiv og drage fordel af CØ forretningsmodeller.

Udforsk caseeksempler fra virksomheder, som på forskellig vis har implementeret Cirkulær Økonomi og lad dig inspirere.

Undersøg guidelines, publikationer og andre former for læsemateriale til at understøtte din forståelse og implementering af Cirkulær Økonomi.

Undersøg værktøjer for Cirkulær Økonomi, som er blevet testet og kan accelerere din omstilling hen imod Cirkulær Økonomi.