Velkommen til Parathedsvurderingen for Cirkulær Økonomi

 

Parathedsvurderingen for Cirkulær Økonomi er et initiativ under MATChE projektet. Det er en screening som kan foretages af produktionsvirksomheder til at vurdere hvor parat virksomheden er i omstillingen til Cirkulær Økonomi.

Det er let at komme i gang. Klik ind på Mit MATChE og du vil blive guidet hele vejen fra registrering og log ind, til udførsel af vurderingen, generering af resultater og forbedringer via opdatering og inddragelse.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev
* obligatorisk
Oprettelse & login

Opret en virksomhedsprofil med din virksomhedsmail, bekræft og start vurderingen.

Start vurdering

Start Parathedsvurderingen nu. Det er nemt, fortroligt og tager kun 15-20 minutter!

Tjek min score

Login på Mit MATChE for at tjekke resultaterne af jeres samlede besvarelser.

Opdater vurdering

Odater din indsendte vurdering når din virksomhed har forbedret sit parathedsniveau.

STØTTEMATERIALE

Vil du gerne læse yderlige om MATChE projektet? Her kan du hente vores støttemateriale.

FÆLLES VIDEN OM CØ PARATHED

Her er din mulighed for at bidrage til den første open-source Parathedsvurdering for Cirkulær Økonomi. Jo mere præcis og robust en parathedsvurdering du indsender, jo bedre benchmarking resultater vil blive gengældt.

Det er ikke et mål i sig selv at få en høj score, men derimod at opnå indsigt, inspiration og en fælles forståelse. Vær  nøjagtig i din besvarelse og inviter mange kolleager med komplementer viden til at tage parathedsvurderingen.

Dit bidrag vil øge generel viden om parathed for Cirkulær Økonomi på en bred kam på tværs af industrisektorer og hjælpe projektet med at udføre forskning i hvordan vi designer optimale omstilingsruter baseret på parathedsmønstre.

Al opnået indsigt og praksisser vil blive formidlet i en open-source rapport og benchmarking vil blive gjort tilgængeligt på denne side så snart vi har konsolideret data fra minimum 10 virksomheder.

Indtil nu, har 39 fremstillingsvirksomheder og 51 medarbejdere bidraget til prototype test igennem besvarelser – nu er det tid til at tage det næste skridt med dit bidrag.

Typer af resultater

Dine resultater genereret via din Parathedsvurdering vil hjælpe dig med at tage det første skridt på rejsen. De inkluderer en parathedsscore, en analyser af styrker og mangler, benchmarking data og anbefalinger til at komme i gang. Resultaterne vil bidrage til at vi kan identificere en oplagt omstillingsrute velegnet til din specifikke situation.

Score for parathed

En total parathedsscore genereres ud fra de samlede besvarelser indsendt af medarbejdere tilknyttet virksomhedsprofilen.

Styrker & mangler

I får identificeret styrker og mangler som en en hjælp til at danne klarhed over nuværende situation og strategiske muligheder.

Benchmark resultater

Sammenligning dine resultater med andre virksomheder fx inden for eller på tværs af industrisektorer.

Kick-off for omstilling

Ud fra din virksomheds Parathedsvurdering  bliver anbefalinger genereret til at tage det næste skridt på din omstillingsrute.

Key Features

Vurdering af virksomhed

Parathedsvurderingen er en evaluering af 8 CØ dimensioner og opnået ud fra de engagerede medarbejderes vurdering af virksomheden.

Samarbejde

Opnå en repræsentativ parathedsscore ved at engagere medarbejdere fra forskellige hierarkiske niveauer og funktioner i vurderingen.

Parathedsevner

Jo flere forskellige parathedsevner, der er repræsenteret af de involverede medarbejdere, desto bedre! Derfor inkluderer vurderingen en screening af egne evner til at understøtte resultaterne.

 

100% Fortrolighed

Alle resultater for Parathedsvurderingen er fortrolige. Kun anonymiserede og konsoliderede resultater, fx benchmarking, vil blive delt uden mulighed for at spore tilbage til individer og/eller virksomheder

Virksomhedsscope

Angiv svar og generer resultater baseret på et virksomhedsscope som omfatter hele virksomheden.

Forretningsenheder

Registrer jeres virksomheds forretningsenheder og generer specifikke resultater med et mere fokuseret scope.

Sikkerhed og data

Vi benytter HTTPS til sikker kommunikation, hvilket betyder at passwords mm. er krypterede og ingen kan få adgang til denne data.

Opdater igen og igen

Besvarelserne bliver gemt løbende, og I kan opdatere jeres indsendte besvarelse i takt med at I bliver mere parate til Cirkulær Økonomi.

Indsendte Parathedsvurderinger
51
Registrerede virksomhedsprofiler
39
Engagerede industrisektorer
9
Flest virksomheder per sektor
4

8 dimensioner for omstilling

Opnå indsigt om dimensioner for parathed, som hjælper til at forklare og konkretisere terminologien for Cirkulær Økonomi i kontekst af din virksomhed. 8 dimensioner er centrale når du vurderer din parathed for Cirkulær Økonomi. De dækker bredt på tværs af cirkulære stadier og organisatorisk fokus.

Organisation

Innovation af strategi & forretningsmodel

Produkt- & serviceinnovation

Produktion & værdikæde

Teknologi & data

Brug, support & vedligehold

Tilbagetagning & strategier for endt produktliv

Reguleringer & marked

Feedback fra test af prototyper

”Godt til refleksion og til at give et hurtigt overblik!”

CleanTech industrien

”Brugbart til intern eller tværsektoriel sammenligning”

Kapitalgode-virksomhed

”Super til at sætte gang i diskussionen!”

Sundhedssektoren

”Godt værktøj for virksomheder til at starte evaluering af nuværende situation!”

Legetøjsindustrien Legetøjsindustrie

”Effektivt at anvende på tværs af forretningsområder.”

Kemisektoren Kemisektore

faq

1 Introduktion

Hvad er formålet med Parathedsvurderingen?

Formålet er at vurdere hvor parat jeres virksomhed er i omstillingen til Cirkulær Økonomi baseret på 8 parathedsdimensioner. Som supplement til at støtte identificeringen af styrker og udnyttelsen af muligheder tilbyder Parathedsvurderingen at anonymt benchmarke jeres parathed op imod andre virksomheders Parathedsvurdering samt identificering af de bedste omstillingsruter hen imod Cirkulær Økonomi. Det er det første skridt på rejsen til at komme i gang!

Hvordan udvalgte du de 30 spørgsmål?

Ud fra et dybdegående review af succeshistorier, casestudier og best practice for Cirkulær Økonomi, identificerede vi 30 succesfaktorer, som vi efterfølgende grupperede i otte dimensioner. Hvert spørgsmål i Parathedsvurderingen korresponderer med en succesfaktor for Cirkulær Økonomi.

Er Parathedsvurderingen valid for alle typer virksomheder?

Vores målgruppe er små, mellemstore og store produktionsvirksomheder på tværs af en række industrisektorer. Servicevirksomhed, konsulenter, NGO’er og andre typer virksomheder er velkomne til at udføre Parathedsvurderingen, men de skal være opmærksomme på, at spørgsmål og resultater muligvis ikke passer perfekt til deres kontekst.

Kan jeg udføre Parathedsvurderingen hvis jeg ikke arbejder for en dansk produktionsvirksomhed?

Ja, selvfølgelig. Fokus for projektet er den danske industri, men Parathedsvurderingen er et open-source værktøj, som med fordel kan anvendes af virksomheder fra hele verden.

2 Virksomheds og Medarbejderprofil

Hvorfor skal jeg oprette en virksomhedsprofil?

Du skal have en virksomhedsprofil for at kunne udføre Parathedsvurderingen. Vurderingen er målrettet virksomhedens parathed, og ikke dig personligt. En virksomhedsprofil kan være tilknytte så mange medarbejdere, som virksomheden ønsker, så længe medarbejdere har en valid virksomhedsemail. Send blot en invitation til Parathedsvurderingen.

Kan jeg udføre en Parathedsvurdering uden en virksomhedsprofil?

En registreret virksomhedsprofil er påkrævet for at kunne udføre Parathedsvurderingen. Formålet for Parathedsvurderingen er at evaluere, hvor parat jeres virksomhed er i omstillingen til Cirkulær Økonomi, og derfor skal du være tilknyttet en registreret virksomhed og ikke en individuel person.

Kan jeg registrere mere end en virksomhedsprofil?

I princippet ja. Hvis du arbejder for mere end en virksomhed, kan du oprette en virksomhedsprofil, så længe du har en tilknyttet virksomhedsemail til registrering.

Kan jeg slette min medarbejderprofil?

Ja. Du kan altid slette din medarbejderprofil. Send en email til info@matche.dk med din anmodning.

3 Vejledning til vurdering

Hvor lang tid tager det at udføre Parathedsvurderingen?

Det tager omkring 20-30 minutter første gang du tager Parathedsvurderingen. Hvis du udfører vurderingen anden gang tager det højst sandsynligt omkring 10-15 minutter.

Vil min Paratahedsscore blive gemt mens jeg udfører vurderingen?

Du kan starte Parathedsvurderingen nu og, hvis du ikke har tid, vende tilbage senere for at svare på alle 30 spørgsmål. Måske er der også behov for, at du tjekker op på et bestemt spørgsmål, som vil kræve ekstra tid. Dine svar vil blive gemt så længe du har en stabil internetforbindelse, og du kan altid komme tilbage for at opdatere dine besvarelser.

Kan jeg udføre flere vurderinger?

Ja, du kan udføre en Parathedsvurdering for forskellige scopes; en for ‘hele virksomheden’ og en for hver ‘forretningsenhed’ tilknyttet jeres virksomhed. Du kan også opdatere tidligere indsendte Parathedsvurderinger.

4 Databrug & Sikkerhed

Hvordan beskytter I min data?

Vi benytter HTTPS for sikker kommunikation, hvilket betyder at al data er krypteret til enhver tid og ingen kan få adgang til din data. Du kan kun oprette en konto, hvis du har en gyldig virksomhedsemail. Når du registrerer din virksomhedsemail, vil du modtage en bekræftelsesemail, så vi kan sikre os at emailen tilhører dig personligt.

Hvilken type virksomhedsdata har I adgang til?

Vi har kun adgang til data, som er offentlig tilgængeligt. Vi benytter den danske website virk.dk (Erhvervsstyrelsen) til at verificere virksomheders CVR numre, størrelse, primær og sekundær industrisektorer, geografi og domæner (kun for danske virksomheder).

5 Parathedsresultater

Kan jeg dele min medarbejder-parathedsscore med kollegaer?

Nej, det er ikke muligt at dele personlige vurderinger. Der vil kun blive genereret konsoliderede vurderinger for virksomheden, gjort tilgængelige for medarbejdere tilknyttet virksomhedsprofilen, da vi mener at det skaber mere værdi med en vurdering, der repræsenterer flere perspektiver, til sammenligning med dine egne subjektive vurderinger, som vi vil behandle som din personlige opfattelse og vurdering.

Hvem kan se mine resultater?

Din medarbejderscore er fortrolig, og indgår i en konsolideret beregning af den totale virksomhedsscore. Parathedsscores, både for den enkelte medarbejde og for virksomheden, vil blive holdt fortrolige og ikke delt med tredje part. Kun benchmarking-resultater beregnet ud fra konsoliderede og anonyme resultater vil blive delt på en måde, så resultaterne ikke kan spores tilbage til individer eller virksomheder. Ekstern benchmarking vil først blive gjort tilgængelige, når vi har konsolideret data fra minimum 10 virksomheder.

Kan jeg tilbagetage mine indsendte parathedsscore?

Du kan altid slette dine indsendte Parathedsvurderinger ved at sende en email til info@matche.dk, hvorefter vi vil sørger for fuldstændigt at slette dine data.

6 Inviter

Hvorfor skal jeg invitere en kollega til at udføre en Parathedsvurdering?

Parathedsvurderingen er en evaluering af jeres virksomheds parathedsniveau baseret på opfattelsen og vurderingen af de individuelle medarbejdere. Eftersom Cirkulær Økonomi omfatter de fleste forretningsområder, bliver scoringen mere repræsentativ og præcis jo flere vurderinger, der indsendes af medarbejdere, som repræsenterer forskellige områder af jeres virksomhed. Jo flere kollegaer du inviterer, jo mere robuste vil jeres resultater blive.

Hvordan inviterer jeg kollegaer til min virksomhedsprofil?

Når du logger ind kan du gå til dit personlige Dashboard, hvorfra du kan sende invitationer til en eller flere kollegaer. Du kan også blot sende et link til vores website www.matche.dk/vurdering-i-parathed/ eller direkte til Parathedsvurderinge: www.my.matche.dk